Ejerforhold

Naesborg A/S er ejet af NæsborgFonden. NæsborgFonden er eneaktionær, og blev stiftet i 1996 af daværende Næstved kommune og Socialministeriet. Fonden stod for driften af virksomhedens aktiviteter, indtil disse overgik til aktieselskabet i 2004. Fondens formål er at fremme beskæftigelsen og et eventuelt overskud i Naesborg A/S vil derfor ikke tilflyde aktionærer, men komme beskæftigelsesfremme til gode.

Kerneydelser

Vi arbejder hos Naesborg med rådgivning og formidling af job til ledige i alle kategorier i region Sjælland. Naesborg har lang erfaring med arbejdsmarkedsrettede forløb for såvel kommuner som jobcentre. Vi har et indgående kendskab til kontanthjælpsgruppen, forsikrede ledige, sygemeldte borgere og borgere på ledighedsydelse. Hertil har vi løbende forskellige specialforløb, aktuelt et 2 ugers jobsøgningsforløb for Næstved Kommune samt et jobsøgningsforløb for Sorø Kommune. Naesborg er medlem af Jobrådgivernes Brancheforening.

Udover jobservice har Naesborg rammeaftaler med en række kommuner om handicapservice.

Værdier

 • Gensidig respekt
  Hos Naesborg mødes vi i øjenhøjde
 • Redelig
  Hos Naesborg gør vi hvad vi siger og siger det vi gør
 • Udvikling
  Hos Naesborg er vi åbne overfor forandringer
 • Tillid
  Hos Naesborg tror vi på frihed under ansvar