Vi mødes med mennesker i øjenhøjde, gør det vi siger, er åbne og positive overfor forandringer – og så tror vi grundlæggende på frihed under ansvar.

Adm. direktør Claus M. Bøge

Præsentation af Naesborg

I 1996 etablerede Næstved Kommune i samarbejde med Socialministeriet den erhvervsdrivende fond Næsborgfonden. Fondens formål var at fremme beskæftigelsen. I 2004 blev alle fondens erhvervsaktiviteter overført til aktieselskabet Naesborg A/S.

Selskabet er i dag 51% fondsejet og selskabets øvrige aktier er ejet af bestyrelse og ledelse.

Naesborg arbejder i dag indenfor de 2 forretningsområder Handicapservice og Jobservice og beskæftiger i dag ca. 150 medarbejdere.

Vores organisation bygger på værdier, erfaring og kompetencer

Naesborg’s organisation og daglige arbejde tager generelt udgangspunkt i Naesborg’s Vision for den gode borgerrelation og de 4 grundlæggende værdier:

Alle borgere har ret til at blive respekteret og behandlet sagligt, ordentligt og professionelt med fokus på den enkelte borgers personlige muligheder frem for begrænsninger. Dette skal Naesborg’s medarbejdere formidle i deres daglige arbejdsopgaver hos den enkelte borger via et nærværende og omsorgsfuldt engagement i kombination med et højt fagligt niveau.

Alle borgere har ret til at blive respekteret og behandlet sagligt, ordentligt og professionelt med fokus på den enkelte borgers personlige muligheder frem for begrænsninger. Dette skal Naesborg’s medarbejdere formidle gennem deres daglige arbejdsopgaver hos den enkelte borger, via et nærværende og omsorgsfuldt engagement i kombination med et højt fagligt niveau

 • Gensidig respekt – Hos Naesborg mødes vi i øjenhøjde
 • Redelig – Hos Naesborg gør vi det vi siger, og siger det vi gør
 • Udvikling – Hos Naesborg er vi åbne overfor forandringer
 • Tillid – Hos Naesborg tror vi på frihed under ansvar

Erfaringer og kompetencer

I Naesborg bygger vi vores daglige arbejde på de faglige kompetencer og erfaringer, som vi har opbygget i forbindelse med de konkrete opgaveløsninger indenfor hjælp og bistand overfor borgere. Det daglige arbejde understøttes af en lang række dokumenterede procedurer, arbejdsgange/-rutiner, IT-værktøjer m.v. Naesborg tilbyder i dag individuelle løsninger, skræddersyet til den enkelte borgers behov og ønsker, hvor den daglige opgaveløsning baseres på en tæt og personlig kontakt og dialog. Vore serviceløsninger omfatter i dag:

 • BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) jf. Servicelovens §§ 96 og 95
 • Ledsageordninger jf. Servicelovens §§ 45 og 97
 • Aflastningsordninger jf. Servicelovens §§ 41 og 85
 • Afløsningsordninger jf. Servicelovens § 84
 • Personlig hjælp og pleje jf. Servicelovens § 83
 • Respiratorbrugere jf. Servicelovens §§ 95 og 96 samt Sundhedsloven
 • Jobservice jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
 • Mentor funktion jf. LAB § 78

Arbejder med alle borgergrupper

Gennem de opgaver Naesborg i dag varetager i en række kommuner, har vi gennem årene opbygget betydelige erfaringer og kompetencer i at betjene borgere med meget forskellige:

 • Fysiske og psykiske udfordringer, behov og muligheder
 • Aldre
 • Forskellige former for misbrugsproblemer
 • Social- og/eller etnisk baggrund m.v.

Naesborg’s medarbejdere

I Naesborg tror vi grundlæggende på at menneskers forskelligheder er en styrke. Hvis vi skal skabe en virksomhed, der kontinuerligt er i positiv vækst og udvikling, så skal vores medarbejdere afspejle et bredt spekter med hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse m.v. Naesborg’s eksistens er forankret i vores medarbejderes bevidsthed om, at den daglige indsats for vores kunder er helt afgørende for Naesborg’s fremtid som virksomhed og arbejdsplads.

Med andre ord skal Naesborg dagligt bevise sin eksistensberettigelse gennem de ydelser og den kvalitet, vi som medarbejdere og ledelse leverer i dagligdagen, og ikke mindst de resultater vi skaber sammen. Det bevirker, at der hos samtlige medarbejdere eksisterer et ejerskab – Naesborg’s eksistens og fremtid er et fælles ansvar. En forudsætning for at føle ejerskab er, at man som medarbejder har en vis grad af frihed indenfor rammerne i den daglige opgaveudførelse.

Denne grad af frihed og medbestemmelse på egen opgaveudførelse giver også vores medarbejdere de bedste muligheder for at være fleksible i dagligdagen overfor den enkelte borger og i samarbejdet med kommunen og andre samarbejdspartnere.

Naesborg’s bestyrelse

Selskabets bestyrelse bestå i dag af 3 følgende medlemmer:

 • Advokat Susan Jørgensen (Formand)
 • CFO Kenneth Ladefoged Petersen
 • Direktør Gert Uffe Nielsen

Øvrige selskabsdata

 • Selskabets revisor er PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 • Selskabets bank er Møns Bank, Næstved Afdeling.