Vores forløb

JOBFORMIDLING

Naesborg tilbyder et motivations­skabende og intensivt job­søgnings­forløb, der har til formål hurtigst muligt at bringe dig i job. Under hele forløbet sætter vi dig og din jobsituation i centrum.

JOBSØGNINGSFORLØB

Målrettede og intensive kursusforløb af 14 dages varighed, med det mål hurtigst muligt at bringe dig i job. Forløbet består af en fælles del, hvor der arbejdes i selvstyrende grupper samt en individuel del, der sætter dig og din jobsituation i centrum. Samtidig fokuserer vi på de muligheder arbejdsmarkedet kan tilbyde lige her og nu.

FLEKSJOB FORLØB

Et forløb, hvor vi med fokus på ressourcer og skånebehov hjælper dig med at få fodfæste på arbejds­markedet igen. Et individuelt og motivations­skabende kontakt­forløb, som er konstruktivt og målrettet – med dig og din situation i centrum.

VIRKSOMHEDS­RETTET COACHINGFORLØB

Et motivationsskabende og intensivt forløb, med fokus på arbejdsmarkedet.
Under hele forløbet, som kan vare op til 6 uger, sætter vi dig og din situation i centrum.

AFKLARINGSFORLØB

Et forløb hvor vi via en virksomhedsrettet aktivitet, hjælper dig med få afprøvet dine ressourcer på arbejdsmarkedet. Både hvad angår opgaver og hvor mange timer du kan arbejde. Et forløb der er i tæt samarbejde med arbejdsgiveren i virksomheden, så du bliver afklaret i forhold til din fremtid på arbejdsmarkedet.

INTENSIV VEJLEDNING

Et målrettet og intensivt forløb for dig, der modtager kontanthjælp. Du bliver henvist til Naesborg straks efter du er blevet bevilget kontanthjælp, og forløbet har en varighed i op til 4 uger. Formålet er hurtigst muligt – i tæt samarbejde med dig – at finde job eller anden virksomhedsrettet aktivering.

MENTORFORLØB

Mentorforløb er altid et individuelt og håndholdt forløb for dig som ledig, der har brug for støtte. Mange har mistet troen på en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse eller mere generelt til livet. Det kræver en ekstraordinær indsats, hvor negative tanker skal vendes til positive. En indsats hvor du først og fremmest har brug for tryghed og en at stole på. Alt gennem hjælp til selvhjælp.

VEJLEDNINGS- OG VIRKSOMHEDS­RETTET FORLØB

Et 2 ugers motiverende målrettet forløb med fokus på dig. Du vejledes først i hvordan du får skrevet den ansøgning og lavet det cv der passer til dig. Vi klæder dig på til jobsøgningen og til jobsamtalen. Dernæst har du yderligere 2 uger til at bruge dit materiale og søge efter job og/eller anden virksomhedsrettet aktivitet, hvor vi stadig er der til at sparre med dig og vejlede dig.

MÅLRETTET VIRKSOMHEDSRETTET FORLØB

Et 4 ugers forløb med fokus på det ordinære job og/eller en virksomhedsrettet aktivitet, hvor vi sammen med dig lægger en plan for dine mål. Du skal hver dag aktivt søge job. Der vil derudover være tid og plads til virksomheds- og netværksbesøg. Mulighed for sparring både før og efter en jobsamtale.

Udtalelser fra kursister

Vi tilbyder motivationsskabende og intensive forløb og indsatser, hvor vi tager udgangspunkt i de muligheder arbejdsmarkedet har netop nu.

Jobcoach Hanne Lind Jensen

hanne-side-vedr-forl-b-2-1-2 - Kvadrat

Vi tilbyder motivationsskabende og intensive forløb og indsatser, hvor vi tager udgangspunkt i de muligheder arbejdsmarkedet har netop nu.

Jobcoach Hanne Lind Jensen