Virksomhed

Naesborg Jobservice bruger vores netværk, med mere end 2.500 virksomheder øst for Storebælt, til at skabe kontakter og jobmuligheder for de ledige på vores forskellige forløb.

For ledige

En række af vores tilbud omfatter en tæt kontakt og dialog med private virksomheder, når vi i samarbejde med den enkelte ledige skal finde vedkommendes vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Det kan være en kontakt vedr. ordinær ansættelse i et ledigt job. Men det kan også være i forbindelsen med en virksomhedspraktik, oprettelse af et fleksjob eller etablering af et afklaringsforløb, alt efter hvad der er relevant for den enkelte ledige.

For virksomheder

Naesborg Jobservice identificerer sig i høj grad med det private erhvervsliv og indgår aftaler med private virksomheder ud fra en stor respekt for disses konkurrenceevne. Naesborg har mulighed for at tilbyde løntilskud og lignende under forudsætning af, at et behov kan sandsynliggøres.

Naesborg tilbyder virksomhederne det, vi kalder fuld deklaration. Det vil sige, at vi over for en mulig ny arbejdsgiver tegner et så sandfærdigt og detaljeret billede af den arbejdssøgende som overhovedet muligt.

På den måde sikrer vi bedst muligt, at aktiveringen bliver en succes for både de arbejdssøgende og virksomhed.

Vores kontakt med mere end 2.500 virksomheder øst for Storebælt er en vigtig brik, når vi i samarbejde med den ledige skal finde en ny plads på arbejdsmarkedet

Jobcoach Rikke Pedersen

rikke-side-vedr-virksomheds-2 - Kvadrat

Vores kontakt med mere end 2.500 virksomheder øst for Storebælt er en vigtig brik, når vi i samarbejde med den ledige skal finde en ny plads på arbejdsmarkedet

Jobcoach Rikke Pedersen