Naesborg A/S identificerer sig i høj grad med det private erhvervsliv og indgår aftaler med private virksomheder ud fra en stor respekt for disses konkurrenceevne. Naesborg A/S har mulighed for at tilbyde løntilskud og lignende under forudsætning af, at et behov kan sandsynliggøres.

Også de private virksomheder, som Naesborg A/S samarbejder med, opfattes ligesom de arbejdssøgende som kunder. Det betyder blandt andet, at virksomhederne tilbydes det, vi kalder fuld deklaration. Fuld deklaration vil sige, at vi over for en mulig ny arbejdsgiver tegner et så sandfærdigt og detaljeret billede af den arbejdssøgende som overhovedet muligt. På den måde sikrer vi bedst muligt, at aktiveringen bliver en succes for både de arbejdssøgende og virksomhed.

Naesborg A/S har på nuværende tidspunkt været i kontakt med cirka 2500 virksomheder i hele region Sjælland.

Naesborg A/S en del af Job4Gruppen ApS, som er en landsdækkende sammenslutning af specialister indenfor kontaktforløb.