Personlighedstest

Naesborg Jobservice anvender personlighedstest både i vores daglige samarbejde med ledige på vores forskellige forløb, og når vi løser konkrete opgaver for virksomheder.

I en række af vores forløb for ledige indgår personlighedstest som et fast element, med det formål at give den enkelte ledige en større selvforståelse og et værktøj til at bedre forstå egne styrker og svagheder.

Naesborg Jobservice er certificeret indenfor DISK.

DISK bygger på virksomheden persologs læringsinstrumenter baseret på John G. Geier, som var ophavsmand til og grundlægger af DISK Person Profil Systemet, der blev udviklet tilbage i halvtredserne. DISK giver et præcist indblik i den adfærd, som den enkelte har præference for omkring sin jobsituation.

Som kursist på vores forløb giver testen den enkelte ledige en profil med bl.a. indblik i sine egne styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer samt viden om, hvordan man vil reagere i en presset situation.

Når vi udarbejder en testopgave for en virksomhed, får man en højere grad af sikkerhed ved rekruttering af nye medarbejdere, identifikation af hvordan man kan maksimere trænings- og udviklingsbudgettet og forståelse for, hvordan man kan styrke motivationen for at minimere personaleomsætningen.

Når Person Profil Analyse skemaet er udfyldt for den enkelte ansøger eller medarbejder, har man adgang til en række yderligere rapporter, der hjælper virksomheden med at matche personer i forhold til jobs, lede, coache, udvikle og træne medarbejderne.

I Naesborg benytter vi DISK til:

  • Identificere udviklingsområder
  • Rekruttering af de rette personer i rette jobs
  • Forbedre kommunikationen
  • Motivere og engagere dine medarbejdere
  • Styre performance i organisationen

Viden og indsigt om egne styrker og svagheder skaber udvikling, både på det personlige og det faglige plan i forhold til jobsøgning og muligheder på arbejdsmarkedet.

Chefkonsulent Charlotte

peer-side-vedr-test-2-2 - Kvadrat

Viden og indsigt om egne styrker og svagheder skaber udvikling, både på det personlige og det faglige plan i forhold til jobsøgning og muligheder på arbejdsmarkedet.

Jobcoach Per Nielsson