Naesborg  A/S samarbejder i dag med en række kommuner og jobcentre i region Sjælland omkring borgere der skal tilbage til arbejdsmarkedet. Et samarbejde som skal være med til at lette jobcentrenes daglige arbejde og skabe resultater.

Herunder forløb for følgende målgrupper:

Borgere der modtager sygedagpenge

Naesborg tilbyder individuelle målrettede afklarings-og udviklingsforløb for borgere der modtager sygedagpenge.

Borgere der modtager ledighedsydelse

Naesborg tilbyder individuelle målrettede forløb for borgere tilkendt fleksjob. Et forløb der understøtter borgeren i processen med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen, herunder også funktionsafklaring og aktivering.

Borgere der modtager revalideringsydelse

Naesborg tilbyder individuelle forløb for borgere der modtager revalideringsydelse og skal revalideres via en virksomhedsrettet aktivitet.

Borgere der modtager kontanthjælp/dagpenge

Naesborg tilbyder individuelle målrettede vejledningsforløb for ledige. Naesborg har mere end 19 års erfaring med at skabe kontakt med jobsøgende og virksomheder, og vi lægger vægt på at levere en professionel indsats, som tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Vi er en bredt funderet virksomhed med kompetente medarbejdere, og kan derfor give den relevante vejledning og sparring uanset din baggrund og mål for fremtiden.