Udvikling

Det er et grundlæggende vilkår for succesfuld sammensætning og udvikling af teams at man forstår, accepterer og udnytter at mennesker har forskellige personlige kompetencer.

Mål og formål er at skabe, dels en gensidig forståelse for hinandens styrker og personlige kompetencer, dels et grundlag for en videreudvikling af både den enkelte medarbejder og dermed også for virksomheden. Det betyder også at sammensætningen af medarbejdere i grupper/teams er overordentlig vigtigt. Afhængig af gruppers størrelser og formål hjælper vi med at sætte fokus hvordan man kan optimere muligheden for udbyttet af indsatsen, til stor værdi for alle parter.

Nogle af de ting vi tilbyder assistance indenfor er bl.a.:

  • Kulturanalyse
  • Teamudvikling
  • Leder/medarbejder adfærdsprofil
  • Personlighedstest
  • Kompetenceudvikling
  • Coaching