Jobservice

Naesborg Jobservice har mere end 20 års erfaring med alle målgrupper af ledige og samarbejder med en række kommuner/jobcentre på Sjælland. Vi tror grundlæggende på, at der findes en plads på arbejdsmarkedet for alle ledige tilpasset den enkeltes ressourcer.

Vi tilbyder i dag en række arbejdsmarkedsrettede forløb for ledige, der måske kun lige mangler lidt inspiration og hjælp til igen at finde tilbage på arbejdsmarkedet. Men vi tilbyder også forløb til de ledige, som ud over at være ledige måske også er udfordret af fysiske-, sociale- og/eller psykiske problemer, og hvor en tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke ligger lige for.

Vores forløb spænder fra individuelle målrettede vejledningsforløb til holdforløb med den fællesnævner, at styrke den enkelte lediges kvalifikationer overfor arbejdsmarkedet, og finde det bedst mulige match mellem arbejdstager og arbejdsgiver.

Hos Naesborg møder vi den enkelte ledige i øjenhøjde og tror på frihed under ansvar. Vores jobcoaches har alle en bred erfaring fra det private erhvervsliv og/eller den offentlige sektor, som de hver især bygger deres daglige undervisning, vejledning og sparring på.

Når du som ledig bliver henvist (eller selv henvender dig) til Naesborg, bliver du hurtigst muligt inviteret til møde med din jobcoach hos Naesborg.

I vores samarbejde med ledige er udgangspunktet, at alle mennesker og situationer er forskellige, så derfor sætter vi altid dig og din situation i centrum.

Chefkonsulent Charlotte Hansen

charlotte-side-vedr-jobservi-1-1 - Kvadrat

I vores samarbejde med ledige er udgangspunktet, at alle mennesker og situationer er forskellige, så derfor sætter vi altid dig og din situation i centrum.

Chefkonsulent Charlotte Hansen