Hos Naesborg A/S arbejder vi med rådgivning og formidling af job til ledige. Naesborg har lang erfaring med arbejdsmarkedsrettede forløb for såvel  kommuner og jobcentre, og har et indgående kendskab til alle målgrupper af ledige, både arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate borgere.

Naesborg tilbyder individuelle målrettede vejledningsforløb for ledige. Naesborg har mere end 19 års erfaring med at skabe kontakt mellem jobsøgende og virksomheder, og vi lægger vægt på at levere en professionel indsats, som tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Vi er en bredt funderet virksomhed med kompetente medarbejdere, og kan derfor give den relevante vejledning og sparring uanset din baggrund og mål for fremtiden. Hos Naesborg mødes vi i øjenhøjde og tror på frihed under ansvar.

Borgerne

Når du som borger bliver henvist (eller selv henvender sig) til Naesborg, bliver du hurtigst muligt inviteret til møde hos Naesborg. Til dette møde træffer du en konsulent, som tager sin arbejdsopgave på sig med stort, personligt engagement.

Arbejdsopgaven består først og fremmest af i samarbejde med dig, at finde frem til, hvad dine behov og kompetencer er. Herefter gælder det om for konsulenten, i samarbejde med dig, at finde lige præcis den private virksomhed, som er den helt rigtige for dig. Lykkes det at indgå en tilfredsstillende aftale med en given virksomhed er målet, at aktiveringen i virksomheden med tiden skal føre til fast arbejde og derigennem selvforsørgelse.

Medarbejderne

Samtlige medarbejdere kender Naesborgs koncept fuldt ud, og har kompetence til at gøre i princippet alle sager færdige. Det betyder, at de under hensyn til dette koncept har ubegrænset frihed i deres arbejde og derfor har stor mulighed for at være fleksible over for både kunder og virksomheder. Desuden bestræber medarbejderne sig bevidst på, at det at finde relevante aktiveringsmuligheder eller jobmuligheder aldrig må blive rutine, ligesom arbejdsprocesserne aldrig må risikere at stivne i faste procedurer.

Da Naesborgs eksistens ikke er en selvfølge, er det forankret i medarbejdernes bevidsthed, at hver dags indsats til fordel for kunderne er bestemmende for, om Naesborg skal eksistere i fremtiden eller ej. Med andre ord skal Naesborg dagligt bevise sin eksistensberettigelse gennem de opnåede resultater. Det bevirker, at der hos samtlige medarbejdere eksisterer et ejerskab: Naesborgs eksistens er et fælles ansvar.

Kursusvirksomhed

Når det findes formålstjenstligt arrangerer Naesborg særlige kurser for ledige. Kurserne har naturligvis altid jobsøgning og jobmål som sigte, men tilrettelægges helt individuelt efter målgruppernes forudsætninger og behov.

Coaching

Ud over rådgivning og vejledning af såvel ledige som virksomheder i spørgsmål af arbejdsmarkedsmæssig karakter, kan Naesborg tilbyde særlige coaching sessioner til såvel ledige som ansatte i vores samarbejdende virksomheder.

Personprofilanalyse

Derudover gør vi brug af konkrete samtaleredskaber, såsom arbejdsmarkedsstyrelsens dialogguide samt Persologs DISK Person Faktor Profil, som vi har licitation til at bruge. Brugen af disse redskaber hjælper os til at sikre, at både fokus og mål i dialogforløbet med den enkelte, omhandler alle facetter af en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.