Ledsageordninger

En ledsageordning giver dig mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter uden for hjemmet efter dit eget valg, så du ikke er afhængig af, om din familie og venner kan hjælpe dig med indkøb eller dine kulturelle og sociale aktiviteter.

Hvem kan få en Ledsageordning

Hvis du som voksen mellem 18 og 67 år har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan din kommune give en bevilling op til 15 timers ledsagelse om måneden. Det er uanset om du bor i din egen bolig, på en institution eller i et botilbud. Ledsageordninger omfatter ikke borgere med nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse.

Hvordan søger du om en Ledsageordning

Du kan selv – eller dine pårørende via fuldmagt – kontakte din sagsbehandler i kommunen for at søge om ledsageordning, det skal dog ske inden du fylder 67. Hvis din kommunen mangler lægelige oplysninger eller andre informationer, kan de efter aftale med dig indhente yderligere oplysninger til brug for behandling af din ansøgning.

Hvor mange timer kan du få

Du kan få bevilget op til 15 timers ledsagelse om måneden. Hvis du ikke bruger alle timerne, kan du gemme timer i højest 6 måneder. Du kan altså inden for en periode på 6 måneder maksimalt spare 90 timer sammen. Derimod skal du være opmærksom på, at du ikke kan bruge timer forud.

Hvem kan være din ledsager

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Din ledsager kan normalt ikke være din ægtefælle/samlever, dine forældre eller dit barn. Derimod kan du godt vælge en ven, kollega eller et fjernere familiemedlem.

Hvad sker der, når du fylder 67

Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Har du spørgsmål omkring din egen

Ledsageordning eller mere generelt, så kontakt vores handicapkonsulenter Merete Mortensen eller Georg Schneider, de er klar til at hjælpe dig, med de udfordringer og spørgsmål, du måtte have.

Naesborg A/S er godkendt som
BPA-virksomhed af Socialtilsynet

Vi har stor erfaring med ledsageordninger, hvor du som borger er i centrum. Ring til mig, så kan jeg fortælle dig lidt om, hvad Naesborg kan gøre for dig.

Handicapkonsulent Merete Mortensen

Portrætbillede 4, Ledsage-ordninger - Kvadrat

Vi har stor erfaring med ledsageordninger, hvor du som borger er i centrum. Ring til mig, så kan jeg fortælle dig lidt om, hvad Naesborg kan gøre for dig.

Handicapkonsulent Merete Mortensen