Servicetilbud til sagsbehandlere i kommuner og regioner

Hos Naesborg Handicapservice har vi som vores målsætning at være en pålidelig, god og prismæssig attraktiv leverandør og samarbejdspartner for kommuner og regioner, når det drejer sig om leverandørydelser efter service- og sundhedsloven.

Vi ved, hvor vigtig effektivitet, smidighed og tillid til opgaveløsningen er og har konstant fokus på at opgaverne bliver varetaget professionelt og med sikring af både kvalitet og brugertilfredshed i udførelsen.

I Naesborg Handicapservice har vi igennem årene opnået en solid erfaring i varetagelse af leverandøropgaver indenfor serviceloven. Det er vores opfattelse at vores planlægning, opfølgning og den tætte dialog med både borgere og sagsbehandlere ude i de enkelte kommuner og regioner, betyder at vi er en troværdig og god samarbejdspartner.

Konkurrencedygtige servicetilbud

Hos Naesborg Handicapservice har vi en bred vifte af konkurrencedygtige ydelser som er rettet mod kommuner og regioner.

Vi leverer og prissætter ydelser enten via konkrete tilbud og/eller budgetter, eget generelt takstblad for timepriser eller på grundlag af et kommunalt taksblad – og vi samarbejder med den enkelte kommune omkring dokumentation i fakturering, så vi ender med en god og holdbar løsning for alle parter.

Ordninger i henhold til serviceloven

Vore serviceløsninger omfatter:

 • Hjemmehjælp/hjemmepleje som borgeren selv antager
  • Servicelovens § 95
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA)
  • Servicelovens § 96 (og § 95)
 • Afløsning i hjemmet
  • Servicelovens § 84
 • Ledsageordninger
  • Servicelovens § 45 Unge mellem 16 -18 år
  • Servicelovens § 97 Voksne mellem 18 – 67 år
 • Aflastningsordninger
  • Servicelovens § 52 • Støtte/kontaktperson til børn og unge
  • Servicelovens § 85 • Støtte/kontaktperson til voksne

Øvrige opgaver

Naesborg Handicapservice stiller sig endvidere til rådighed for andre opgaver. Det kan f.eks. dreje sig om socialpædagogiske udredninger, tilsynsopgaver – såvel generelle som specielle og både på ældre- og handicapområdet, vejledning og støtte efter §85 – samt flere andre opgaver.

Kvalitet i serviceløsningen

Hos Naesborg Handicapservice går vi langt for at sikre, at elementer, som kvalitet, fleksibilitet og serviceniveau er i fokus.

Vores daglige administration af ordningerne under serviceloven varetages af erfarne handicapkonsulenter og administrative medarbejdere og vi har en tæt kontakt med såvel medarbejdere som brugere – bl.a. via en døgnåben telefonkontakt til en handicapkonsulent.

Ansættelse af hjælpere og vikarer foregår i tæt dialog med den enkelte bruger.

For os er det nemlig afgørende, at kemien er i orden. Både når det gælder faste ordninger og kombinationsordninger, tilstræber vi derfor, at den enkelte bruger serviceres af så få faste hjælpere og vikarer som muligt.

Som led i vores kvalitetssikring sørger vi hos Naesborg Handicapservice for oplæring, træning og introduktion af hjælperkorpset i håndteringen af de ordninger, som de tilknyttes. Alle vore hjælpere bliver ansat efter vores overenskomst med FOA, og vi sikrer samtidig, at alle ansættelses- løn- & pensionsforhold, inkl. de nødvendige forsikringer, er i orden.

Naesborg Handicapservice sørger desuden for, at samtlige hjælpere er i besiddelse af en ren straffeattest og er omfattet af tavshedspligt vedr. fortrolighed i hjælperarbejdet.

I det daglige sørger vi for afholdelse af regelmæssige personalemøder med fastlæggelse af vagtplaner og udredning af evt. opståede problemer.

Vil du vide mere ?….
Kontakt os på telefon 5577 4466 eller send os en mail på naesborg@naesborg.dk