At arbejde som handicaphjælper

Arbejdet som handicaphjælper foregår i borgerens eget hjem og bringer dig således tæt på den enkelte bruger og dennes hverdag. Det stiller specielle krav til din personlige integritet og væremåde samt evnen til at være tæt på – men ikke påtrængende.

Erfaring og kompetence er vigtig, men det vigtigste for kvaliteten i servicearbejdet er at vores hjælpere og borgere fungerer godt sammen og trives i hinandens selskab – vi plejer at sige at kemien er de 80 % af det gode hjælperarbejde.

I den daglige praksis skal du som handicaphjælper være den enkelte borger behjælpelig med stort set alle personlige og praktiske gøremål, som han eller hun ikke selv er i stand til at udføre som følge af sit handicap. Det betyder altså alt fra personlig pleje til chauffør i borgerens bil eller fodring af husets mere eller mindre venlige kat.

Hos Naesborg Handicapservice har vi specialiseret os i serviceydelser overfor fysisk eller psykisk handicappede brugere, som er bevilget hjælper-, ledsager-, afløsnings- eller aflastningsordning i henhold til serviceloven. Som handicaphjælper hos Naesborg Handicapservice vil du skulle varetage en bred vifte af serviceopgaver overfor vore handicappede brugere – der både tæller børn, unge og voksne.

Hos Naesborg Handicapservice bruger vi derfor også rigtig mange kræfter på at sikre det helt rigtige match mellem hjælper og bruger, og vi mener selv at vi faktisk er rigtig gode til det!