BPA Ordninger

Når visitationen i din kommune har tildelt en BPA-ordning til dig, er det helt op til dig, om du selv ønsker at varetage rollen som både arbejdsleder for dit team af hjælpere samt den administrative og juridiske rolle som arbejdsgiver.

Dine roller som arbejdsleder

Langt de fleste BPA-borgere vælger i dag at indgå en aftale med en privat BPA-virksomhed som f.eks. Naesborg Handicapservice omkring varetagelse af alle de tunge administrative opgaver omkring arbejdsgiverrollen, så du alene skal fokusere på rollen som arbejdsleder. Som arbejdsleder skal du primært varetage:

 • Vagtplanlægning og godkendelse af afholdte vagter
 • Vikardækning
 • Rekruttering og oplæring af nye hjælpere
 • Gennemførelse af MUS-samtaler
 • Ledelse af personalemøder

Vores roller som arbejdsgiver

Når du indgår en aftale med Naesborg Handicapservice om rollen som arbejdsgiver, så varetager vi:

 • Bistår dig med at finde vikarer ved sygdom og ferie, hvis ingen fra dit team kan dække vagten
 • Ansættelse/afskedigelse af hjælperne
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Håndtering af lønudbetaling og pension til hjælperne samt indbetaling til Skat, ATP, AUB, FIB, AFU, AES, DA-barsel, Uddannelsesfond samt Feriekonto.
 • Sørger vi for alle lovpligtige forsikringer samt rejseforsikring
 • Håndterer barsel og sygedagpenge
 • Yder bistand til dig omkring rekruttering af hjælpere
 • Gennemfører APV’er (arbejdspladsvurdering)
 • Giver råd og vejledning vedr. din arbejdsgiverrolle
 • Udarbejder årsregnskab vedr. din BPA-ordning til din kommune

Dine fordele med Naesborg som arbejdsgiver

Som BPA-borger hos Naesborg Handicapservice bliver du tilknyttet en fast handicapkonsulent, der varetager den daglige dialog med dig og hjælperne. I får adgang til at benytte vores brugervenlige IT-system med hensyn til vagtplanlægning og timeregistrering, samt når du som arbejdsleder skal kontrollere vagtskemaet. IT-systemet kan benyttes via PC, tablet og mobil og sikrer, at både du og hjælperne til enhver tid hurtigt kan få et overblik over vagtplanen, afholdte timer m.v.

Med en administrationsaftale med Naesborg Handicapservice har du altid mulighed for at komme i kontakt med en af vores handicapkonsulenter – også i weekender og helligdage.

Medindflydelse på stort og småt

Naesborg har nedsat et Borger-Hjælper Panel, hvor repræsentanter fra vores BPA-borgere og hjælpere 4 gange årligt mødes med vores medarbejdere og diskuterer stort og småt om alt hvad der vedrører borgernes og hjælpernes hverdag og de mange forskellige udfordringer der opstår, når mennesker arbejder tæt sammen

Hvem betaler

Det er din kommune, der via et arbejdsgivertilskud betaler Naesborg Handicapservice for de opgaver, som vi løser omkring din BPA-ordning.

Har du spørgsmål omkring din egen BPA-ordning eller mere generelt, så kontakt vores handicapkonsulenter Merete Mortensen eller Georg Schneider, de er klar til at hjælpe dig, med de udfordringer og spørgsmål, du måtte have.

Naesborg A/S er godkendt som
BPA-virksomhed af Socialtilsynet

Fra vores BPA-borgere og hjælpere hører vi
ofte, at vi er lidt tættere på og er lidt mere engagerede omkring de daglige opgaver og udfordringer for den enkelte borger og hjælper.

Handicapkonsulent Merete Mortensen

Portrætbillede 3, BPA ordninger - Kvadrat

Fra vores BPA-borgere og hjælpere hører vi ofte, at vi er lidt tættere på og er lidt mere engagerede omkring de daglige opgaver og udfordringer for den enkelte borger og hjælper.

Handicapkonsulent Merete Mortensen