Sådan kommer du i gang

Uanset om du har allerede har modtaget en bevilling, eller blot ønsker en indledende drøftelse af de forskellige muligheder, så er det bedst at starte med et hjemmebesøg. Her får vi afklaret muligheder, behov, ønsker og samarbejde og får evt. lavet aftaler om hjælperprofiler m.v. . Alt efter samarbejdsaftalens udformning gennemfører vi dernæst et forløb med ansættelsessamtaler med de udvalgte hjælperkandidater, f.eks. ved at vi udsøger kandidater der derefter kommer til samtale hos dig – og hvor vi også kan deltage, hvis du ønsker dét.

Kvalitet i serviceløsningen

Hos Naesborg Handicapservice går vi langt for at sikre, at både kvalitet og service matcher dine ønsker og behov, og vi mener det seriøst når vi taler om et gensidigt samarbejde.

Alle vore hjælpere bliver ansat efter overenskomst med FOA, og vi sikrer samtidig, at alle ansættelses- løn- & pensionsforhold, inkl. de nødvendige forsikringer, er i orden. Naesborg Handicapservice sørger desuden for at samtlige hjælpere er i besiddelse af en relevant ren straffeattest samt underlagt tavshedspligt vedr. fortrolighed i hjælperarbejdet.