Om vore serviceløsninger

Hos Naesborg Handicapservice kan du således frit vælge mellem serviceløsninger, hvor vi enten påtager os delvis eller fuld administration af den ordning, som din kommune har bevilget dig med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.

For dig og dine hjælpere betyder et samarbejde med Naesborg Handicapservice, at de bliver omfattet af en underskrevet overenskomst med FOA. Dét betyder ordnede arbejdsforhold, aftaler om løn under sygdom, pension og ferie.

Du får tilknyttet en fast handicapkonsulent som kontaktperson – og hvis din faste kontakt ikke er at træffe – så er der altid mindst én anden konsulent at træffe – døgnet rundt alle årets dage.

Afløsere

Med et samarbejde med os, får du også muligheden for at trække på vores afløsere når dét bliver nødvendigt – vores konsulenter kan træffes døgnet rundt på vores vagttelefon – 365 dage om året.

Delvis eller fuld administration

Inden Naesborg Handicapservice kan påbegynde opgaven med administration af din ordning, skal der være indgået en aftale mellem dig og os om overdragelse af opgaven. Det ordner vi via en kontrakt og herunder laver vi også aftalerne om omfanget af administrativ hjælp og støtte.

Et samarbejde om fuld administration betyder at vi tager os af alle de praktiske og administrative forhold omkring din ordning, herunder sørger vi bl.a. for at løn-, ansættelses- og forsikringsforhold er i orden.

Samarbejdet omkring delvis administration indrettes efter dine ønsker og behov. F.eks. hvis du ønsker selv at tage dig af praktiske forhold omkring ansættelser og tilrettelægning af vagter, mens du til gengæld vælger at overlade administration af løn til os.

Vore serviceløsninger omfatter administration af:

 • Hjemmehjælp/hjemmepleje som borgeren selv antager
  • Servicelovens § 95
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA)
  • Servicelovens § 96 (og § 95)
 • Afløsning i hjemmet
  • Servicelovens § 84
 • Ledsageordninger
  • Servicelovens § 45 – Unge mellem 16 -18 år
  • Servicelovens § 97 – Voksne mellem 18 -67 år
 • Aflastningsordninger
  • Servicelovens § 41 • Hjemmeboende børn og unge
  • Servicelovens § 85 • Hjemmeboende voksne