Handicapservice

Naesborg Handicapservices tilbyder administration af BPA-ordninger, ledsageordninger, aflastningsordninger og specialordninger. Som samarbejdspartner tilbyder vi dig en individuel løsning, skræddersyet til netop dine behov og ønsker, baseret på tæt kontakt og dialog imellem dig som borger og os som administrativ samarbejdspartner – og med fast kontaktperson, uanset hvor du er bosiddende.

BPA ordninger

Naesborg Handicapservice har mange års erfaring med at administrere BPA-ordninger. Blandt vores BPA-borgere og hjælpere er vi anerkendt for at yde en stor opbakning, både omkring de daglige rutiner, men også når det spidser til i forbindelse med f.eks. sygdom blandt dine hjælpere, hjælp og støtte omkring kommunikation med din kommune, problemer med visitationsgrundlaget m.v.

Som BPA-borger hos Naesborg Handicapservice bliver du tilknyttet din egen faste handicapkonsulent, som varetager den løbende dialog med dig om stort og småt i hverdagen.

Du kan læse mere om BPA-ordninger, rollerne som arbejdsleder og arbejdsgiver m.v. her

Ledsageordninger

Naesborg Handicapservice varetager i dag administrationen af ledsageordninger overfor borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Vi samarbejder med en række kommuner, der har valgt at udlicitere deres ledsageordninger til private leverandører. Det omfatter såvel borgere i egen bolig, botilbud og på forskellige typer institutioner.

Du kan læse mere om ledsageordninger, hvad du kan bruge den til, hvem du kan ansætte m.v. her

Aflastningsordninger og specialordninger

Naesborg Handicapservice løser sideløbende med vores BPA- og Ledsageordninger en række forskellige aflastningsordninger og specialordninger. Indenfor rammerne af Serviceloven arbejder vi med følgende ordninger:

  • BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) jf. Servicelovens §§ 96 og 95
  • Ledsageordninger jf. Servicelovens §§ 45 og 97
  • Aflastningsordninger jf. Servicelovens §§ 41 og 85
  • Afløsningsordninger jf. Servicelovens § 84
  • Personlig hjælp og pleje jf. Servicelovens § 83
  • Respiratorbrugere jf. Servicelovens §§ 95 og 96 samt Sundhedsloven

I vores aflastningsordningerne arbejder vi primært omkring familier med handicappede børn.

Omkring specialordninger er der primært tale om konkrete pleje- overvågningsopgaver overfor voksne handicappede, hvor f.eks. en BPA-ordning ikke er den optimale løsningsmodel.

Naesborg A/S er godkendt som
BPA-virksomhed af Socialtilsynet

Som noget unikt for Naesborg, så er vi der også når det spidser lidt til, f.eks. omkring vikar­dækning ved sygdom for dine hjælpere samt med hjælp og støtte omkring din dialog med kommune og andre myndig­heder.

Dorte-Nielsen_

Som noget unikt for Naesborg, så er vi der også når det spidser lidt til, f.eks. omkring vikar­dækning ved sygdom for dine hjælpere samt med hjælp og støtte omkring din dialog med kommune og andre myndig­heder.

Handicapkonsulent Dorte Nielsen